Beskrivning
En av Sveriges största gratistidningar. Tidningen når samtliga hushåll i Linköpings kommun. Utkommer ca 45 gånger per år och upplagan är 79.900 ex. Tidningen är kontrollerad av Tidningsstatistik AB. 
16-80
Ålder
44%
Män
56%
Kvinnor