Primär målgrupp

Intressen

Sport

28
Ålder
81%
Män
19%
Kvinnor

Sysselsättning

Studerande
21%
Fast anställning
63%
Visstidsanställd
5%
Eget företag
7%
Arbetssökande
2%
Källa: Egen undersökning

Tränar innebandy per vecka

1 gång
2%
2 gånger
37%
3 gånger
43%
4 eller fler gånger
17%
Källa: Egen undersökning