209 000
Total räckvidd
Källa: Orvesto Konsument 2018:3 & Internet mars 2019
146 000
Räckvidd