Beskrivning
GT är Gotlands största tidning med en räckvidd på 29 000 läsare varje dag (Orvesto 2014). Tidningen kommer ut sex dagar i veckan.
16-80
Ålder
47%
Män
53%
Kvinnor