41 000
Individer
7
Utgåvor/vecka
Källa: Orvesto Konsument 2020:1