64 000
Total räckvidd (Individer)
Källa: Orvesto Konsument 2020:1
41 000
Individer