Folkbladet Total

Folkbladets läsare digital + print

Intressen

16-80
Ålder
63%
Män
37%
Kvinnor
Källa: Kantar Sifo
Orvesto Konsument Helår 2018

Ålder

16 - 24
16%
25 - 34
11%
35 - 44
17%
45 - 54
20%
55 - 64
16%
65 - 80
20%
Källa: Kantar Sifo
Orvesto Konsument Helår 2018

Civilstånd

Ensamstående
25%
Gift/Sambo
60%
Källa: Kantar Sifo
Orvesto Konsument Helår 2018

Sysselsättning

Heltidsarbetande
47%
Deltidsarbetande
9%
Egen Företagare
3%
Studerande
9%
Pensionär, Arbetslös & Annat
31%
Källa: Kantar Sifo
Orvesto Konsument Helår 2018

Utbildning

Grundskola
27%
Gymnasium
34%
Högskola Max 2 År
12%
Högskola Längre
27%
Källa: Kantar Sifo
Orvesto Konsument Helår 2018

Boendeform

Bostadsrättslägenhet
15%
Hyreslägenhet
26%
Villa/Radhus
51%
Jordbruksboende/ annan boendeform
8%
Källa: Kantar Sifo
Orvesto Konsument Helår 2018

Hushållsinkomst / år

Har Ingen Inkomst - 197 999kr
12%
198 000 - 299 999kr
16%
300 000 - 503 999kr
28%
504 000 - 1 007 999kr
31%
Över 1 008 000kr
7%
Källa: Kantar Sifo
Orvesto Konsument Helår 2018