Logotyp för Fokus Verpakkingen

Fokus Verpakkingen

Media · Belgium
Beskrivning
Globale uitdagingen zetten bedrijven voor uitdagingen, dit terwijl we steeds meer in een ‘right here, right now’ consumentenlandschap leven. Deze context stelt bedrijven vaak voor de keuze: investeer ik in verhoging van mijn efficiëntie of investeer ik volledig in duurzaamheid?

Met FOKUS VERPAKKINGEN stimuleren we bedrijven om zich pro-actief in te zetten op het vlak van duurzaamheid, zonder focus te verliezen op het verbeteren en efficiënter maken van het productieproces. Technologie zoals Artificial Intelligence en IoT(Internet of Things) is hierbij een een sterk faciliterende factor. Daarom creëren we met deze bijlage meer awareness rond duurzaamheid en tonen we tegelijkertijd de return of investment zeer hoog kan zijn wanneer we het productieproces weten te versnellen en te verbeteren, alsook het inzetten op duurzaamheid. Zo gaan we niet uit van een of-of- maar van een sterk en-enverhaal.

Een goede timing is essentieel. Daarom kiezen we ervoor om uit te komen met de focus op de EMPACK beurs die zal plaatsvinden in Brussels expo op 3 en 4 oktober. Dit is meteen het grootste B2B-event van de verpakkingsindustrie in België. Zo streven we ernaar om een sterke meerwaarde te creëren, en bij te dragen aan een duurzamere en tevens efficiëntere aanpak voor de verpakkingsindustrie voor 2019.

Met FOKUS VERPAKKINGEN willen we in de eerste plaats bedrijven in de verpakkingsindustrie aanspreken. Daarnaast inspireren we ook bedrijven die sterk te maken krijgen met verpakking, logistiek, transport… Wij geloven dat door een duidelijk plan en een uitvoerige stand van zaken voor te leggen van de huidige wetgeving, beschikbare technologie, cases rond Industrie 4.0, etc. dit bedrijven sterk kan helpen om een duidelijk, aantoonbaar verschil te maken in ROI.24-45
Ålder
50%
Män
50%
Kvinnor