Logotyp för Fokus Mijn Tuin

Fokus Mijn Tuin

Media · Belgium
Beskrivning
Volgende publicatie: 29 maart 2018

Ecologisch en gezond leven speelt een steeds belangrijkere rol in ons dagelijks leven. Een bewijs daarvan is de groeiende populariteit van buurttuininitiatieven om zo antwoord te bieden op de maatschappelijke vraagstukken van vandaag.

Ook onze politici beseffen het belang van de tuin. Zo heeft Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege net voor de jaarwisseling 225.000 euro uitgetrokken voor de realisatie van 16 volkstuinprojecten. Tuinieren is dus hip, maar vaak ontbreekt de kennis om die interesse in de praktijk om te zetten.

We kunnen dus besluiten dat tuinieren in 2018 een belangrijke rol zal spelen, zowel op bewegings-, als op sociaal en ontspanningsvlak. Met deze bijdrage Fokus Mijn Tuin willen we mensen informeren zodat zij aan de slag kunnen gaan en en letterlijk de vruchten kunnen plukken van hun eigen werk.
24-45
Ålder
45%
Män
55%
Kvinnor
Influencers