Beskrivning
I Familjepaketet ingår ett flertal sajter som alla är nischade mot vår målgrupp; kvinnor i åldern 25–45 år som planerar, väntar och har barn. Geografiskt sett är besökarna jämnt spridda över landet.
25-45
Ålder
10%
Män
90%
Kvinnor