11 000
Total räckvidd (Individer)
Källa: Orvesto Konsument 2019:2
11 000
Individer