Extra Luleå

Extra Luleås printläsare

Intressen

16-80
Ålder
42%
Män
58%
Kvinnor
Källa: Kantar Sifo

Ålder

16-24
6%
25-34
12%
35-44
15%
45-54
18%
55-64
18%
65-80
30%
Källa: Kantar Sifo

Civilstånd

Ensamstående
18%
Gift/Sambo
73%
Källa: Kantar Sifo

Sysselsättning

Heltidsarbetande
48%
Deltidsarbetande
9%
Egen Företagare
3%
Studerande
6%
Pensionär, Arbetssökande & Annat
39%
Källa: Kantar Sifo

Utbildning

Grundskola
18%
Gymnasium
39%
Högskola max 2 år
12%
Högskola längre
30%
Källa: Kantar Sifo

Boendeform

Bostadsrättslägenhet
15%
Hyreslägenhet
21%
Villa/Radhus
58%
Jordbruksboende/ annan boendeform
3%
Källa: Kantar Sifo

Hushållsinkomst / år

Ingen inkomst - 197 999kr
9%
198 000 - 299 999kr
9%
300 000 - 503 999kr
24%
504 000 - 1 007 999kr
45%
Över 1 008 000kr
6%
Källa: Kantar Sifo
 • Extra Luleå
  • Ålder
  • Civilstånd
  • Sysselsättning
  • Utbildning
  • Boendeform
  • Hushållsinkomst / år