KORSORD

En trogen läsekrets av både män och kvinnor.

Intressen

40-67
Ålder
39%
Män
61%
Kvinnor