Take Over Desktop

Det ska alltid finnas en tydlig avsändare med logoytyp. Logotyper ska placeras i nederkant av annonsen för att inte förvirra användaren eller göra det tveksamt vilken webbplats som besöks. Annonsen kan innehålla fullscreenvideo eller en statiskbakgrundsbild. Innehållet i bakgrundsbilden bör inte vara primärt för annonsbudskapet eftersom annonsen är responsiv och att bildmaterial ev. kan döljas vid skalning.

Observera: Vi kan endast mottaga 3rd parts tags från Adform.

Video och ljud
Om ljud ska användas i video måste det vara användartriggat via en på/av knapp, det får inte autostartas.

Annonsformat, riktlinjer och övrig matnyttig info

Desktop
Startsida Take Over Separat spec 250 KB
Personer resultat 980x120/24040 KB
Personer resultat /profil 300x250 40 KB
Logolänkar profil 340x24 20 KB
Kartor, vägbeskrivning 300x250 40 KB
Företag resultat 980x120/240 40 KB
Företag profil 300x250 40KB
Mobilt (inte SWF)
Mobilt 320x320 40 KB


Format: HTML 5, GIF eller JPG
Annonsmaterialet ska levereras till traffic.display@eniro.com tillsammans
med följande information:
 • För vilken annonsör materialet gäller.
 • Länkadress för respektive annons.
 • Kontaktperson vid eventuella frågor om annonsmaterial.
 • När det gäller specialkampanjer, som tex dynamiska annonser som hämtar information ur eniros eller annan databas så tar vi endast emot HTML5, (inga tredjepartstaggar).

Riktlinjer
 • Färdiga banners ska vara oss tillhanda 3 dagar innan kampanjstart, för mer avancerade annonser gäller 5 dagar.
 • När vi ska producera annonsen behöver vi materialet 14 dagar innan startdatum.
 • Det utrymme som annonsören köpt får aldrig överskridas, vare sig i tyngd eller dimensioner.
 • Innehållet ska följa Eniros etiska policy och får inte vara vilseledande eller inkräkta på annans rättighet.
 • Vi förbehåller oss rätten att inte lägga upp eller avbryta annonser som inte uppfyller våra krav eller stör besökarna.
 • Alla annonser ska innehålla en avsändare, t.ex. webbadress, företagsnamn eller logga.
 • Ljud är endast tillåtet med en knapp för start och stopp. För video är det ok att starta dessa direkt om de följer våra riktlinjer.