Logotyp för Breakit

Breakit

Affärer · Sweden

Breakit.se

Breakits målgrupp är beslutsfattare inom det nya näringslivet. 49 % är vd:s eller chefer, och 35 % är grundare eller storägare. Över 75 % tar beslut om inköp på sitt bolag. 13 % är investerare.

Geografi:
Stockholms och Uppsalas län: 62 %
Västra götalands län: 13 %
Skånes län: 9 %
Övriga län: 16 %

Intressen

Business, Entrepreneur, Economy, Startup, CEO

25-45
Ålder
59%
Män
41%
Kvinnor
Källa: Egen undersökning

Vilken roll beskriver bäst den du har idag?

Anställd utan chefsroll
35%
Chef
25%
VD
24%
Investerare
13%
Studerande
3%
Källa: Egen undersökning
1047 av 1055 människor besvarade denna fråga

På vilken nivå har du studerat?

Examen från högskola/universitet
52%
Högskola/universitet
28%
Gymnasienivå
19%
Grundskolenivå
1%
Källa: Egen undersökning
1049 av 1055 människor besvarade denna fråga

Inom vilken bransch verkar ditt/ert företag (kryssa i den nisch som stämmer bäst in)?

Media/kultur
22%
IT mjukvara
20%
Bank/finansiella tjänster
19%
Ehandel
10%
Statlig/kommunal sektor
8%
Fysisk handel (retail)
7%
Telekom
3%
Vård/omsorg
3%
Fordonsindustrin
3%
IT hårdvara
2%
IT säkerhet
1%
Spel gaming
1%
Spel betting
1%
Källa: Egen undersökning
1025 av 1055 människor besvarade denna fråga

Har du ägarandelar i företaget du jobbar på?

Nej
49%
Ja, jag är grundare och/eller storägare (minst 20 procent av aktierna)
35%
Ja, jag är minoritetsägare (äger högst 19 procent av aktierna)
15%
Källa: Egen undersökning
1046 av 1055 människor besvarade denna fråga

Planerar du att ta in kapital i någon form det närmaste året (riskkapital eller någon form av lån)?

Nej
49%
Ja
30%
Kanske
18%
Vet ej
3%
Källa: Egen undersökning
370 av 1055 människor besvarade denna fråga

Hur många anställda har företaget/organisationen du jobbar på?

2-10 anställda
28%
Över 250 anställda
25%
11-50 anställda
19%
Bara jag
14%
51-100 anställda
8%
101-250 anställda
6%
Källa: Egen undersökning
1044 av 1055 människor besvarade denna fråga

Kan du fatta beslut för inköp av varor/tjänster i ditt jobb?

Ja
75%
Nej
25%
Källa: Egen undersökning
1042 av 1055 människor besvarade denna fråga

Vilken eller vilka av nedanstående varor/tjänster är aktuella för inköp?

Datorer
64%
Tjänsteresa
46%
Telefoni
42%
Konferens
38%
Försäkringar
33%
Pensioner
29%
E-handelslösning
28%
Betallösning
27%
Tjänstebil
24%
Källa: Egen undersökning
704 av 1055 människor besvarade denna fråga

Vilken bank har du idag?

SEB
24%
Swedbank
24%
Handelsbanken
22%
Nischbank
17%
Nordea
12%
Källa: Egen undersökning
1037 av 1055 människor besvarade denna fråga

Äger du en bil?

Ja
68%
Nej
32%
Källa: Egen undersökning
1050 av 1055 människor besvarade denna fråga

Vilken är din månadsinkomst?

60 000 kr och uppåt
26%
30 000 - 39 000 kr
26%
40 000 - 49 000 kr
18%
50 000 - 59 000 kr
13%
20 000 - 29 000 kr
12%
0 - 19 000 kr
6%
Källa: Egen undersökning
1032 av 1055 människor besvarade denna fråga

Äger du aktier eller värdepapper i noterade företag?

Ja, värd 0 - 99 000 kr
21%
Ja, över 1 miljon kr
20%
Nej
20%
Ja, 100 000 499 000 kr
17%
Vill ej uppge svar
15%
Ja, 500 000 - 999 999 kr
8%
Källa: Egen undersökning
1046 av 1055 människor besvarade denna fråga
 • Breakit.se
  • Vilken roll beskriver bäst den du har idag?
  • På vilken nivå har du studerat?
  • Inom vilken bransch verkar ditt/ert företag (kryssa i den nisch som stämmer bäst in)?
  • Har du ägarandelar i företaget du jobbar på?
  • Planerar du att ta in kapital i någon form det närmaste året (riskkapital eller någon form av lån)?
  • Hur många anställda har företaget/organisationen du jobbar på?
  • Kan du fatta beslut för inköp av varor/tjänster i ditt jobb?
  • Vilken eller vilka av nedanstående varor/tjänster är aktuella för inköp?
  • Vilken bank har du idag?
  • Äger du en bil?
  • Vilken är din månadsinkomst?
  • Äger du aktier eller värdepapper i noterade företag?