Ekonomi

Här kan du läsa mer om målgruppen du når när du annonserar på BANs vertikal Ekonomi.

Kontakta säljare för mer information.

Intressen

Golf, Näringsliv, Värdepapper & Affärer, Samhällsekonomi

30-59
Ålder
68%
Män
32%
Kvinnor
Källa: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Ålder

16 - 19
3%
20 - 29
16%
30 - 39
22%
40 - 49
20%
50 - 59
16%
60 - 69
15%
70 - 80
8%
Källa: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Civilstånd

Ensamstående - Bor i mitt eget hushåll
21%
Gift/ Sambo
71%
Bor tillsammans med föräldrar
7%
Ej svar
1%
Källa: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Sysselsättning

Heltidsarbetande
58%
Deltidsarbetande
9%
Egen Företagare
9%
Studerande
10%
Föräldraledig
2%
Pensionär
16%
Långtidssjukskriven
1%
Arbetslös
2%
Annat
3%
Källa: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Utbildning

Grundskola
10%
Gymnasium
31%
Högskola max 2 år
17%
Högskola längre
43%
Källa: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Boendeform

Bostadsrättslägenhet
24%
Hyreslägenhet
19%
Egen villa/ Radhus
47%
Bostadsrätt i villa/ Radhus
2%
Hyrd villa/ Radhus
2%
Jordbruksboende
3%
Annan bostadsform
3%
Källa: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Tätortsgruppering

Stor-Stockholm
30%
Stor-Göteborg
11%
Stor-Malmö
7%
Stora Kommuner (90'+ Inv)
14%
Mellanstora Komm, (50'-90' Inv)
10%
Mindre Komm,-Götal, (25-50'Inv)
6%
Mindre Komm,-Sveal, (25-50'Inv)
3%
Mindre Komm,-Norrl, (25-50'Inv)
2%
Övriga Kommuner (-25' Inv)
17%
Källa: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Personlig inkomst per månad

Har Ingen Inkomst-11,999
12%
12 000-21,999
13%
22 000-29,499
18%
29 500-41,999
30%
42 000-64,999
20%
65 000-Över 84 000
6%
Källa: Orvesto Internet, Orvesto Konsument

Hushållsinkomst per månad

Har Ingen Inkomst-11,999
4%
12 000-21,999
5%
22 000-29,499
7%
29 500-41,999
15%
42 000-64,999
31%
65 000-Över 84 000
36%
Källa: Orvesto Internet, Orvesto Konsument