96 000
Läsekrets
8
Utgåvor/år
13 775
Upplaga
Källa: MagasinUndersøkelsen 20/01