Logotyp för Bodonu.no

Bodonu.no

Nyheter · Norway
Beskrivning
Bodø Nu er et mediehus med base i Bodø. Vi gir ut nettavisen bodonu.no og månedsmagasinet Bodø Nu.
Redaksjonelt spenner vi over alt fra større dybdereportasjer til aktuelle nyhetssaker. Vi elsker gode bilder, elegant design og innhold som engasjerer. Vår stab består av åtte medarbeidere på fulltid, i tillegg er vi knyttet opp mot en rekke frilansere.
Vi utfører også alle tjenester innen reklame og kommunikasjon. For eksterne kunder har vi utviklet kommunkasjonsstrategier og markedskampanjer, produsert filmer og events, samt utført merkantile reklameoppdrag over et bredt spekter.
30-70
Ålder
50%
Män
50%
Kvinnor