Beskrivning
Aktuell Säkerhet är tidningen för alla som vill göra säkrare affärer och är därför en säker informationskälla för säkerhetsansvariga inom såväl privat som statlig och kommunal sektor.

Omkring 30 000 personer läser varje nummer av tidningen. Med en annons i Aktuell Säkerhet når du snabbt tusentals beslutsfattare i säkerhetsbranschen! 41 procent av läsarna deltar i beslut om inköp av bevakning och övervakning och nästan lika många i beslut om investeringar av larmsystem och mekaniskt inbrottsskydd.

Aktuell Säkerhet är enligt senaste läsarundersökning en trovärdig, aktuell, inspirerande och nyttig tidning. Den lyfter fram affärsnyttan och utkommer med åtta nummer per år. Eftersom säkerhetsbranschen är dynamisk, håller vi dig också uppdaterad med det senaste på hemsidan.