2.73M
Individer
5.88M
Besök
22.42M
Visningar
34,80%
Av svenskar 16-80 år
Källa: Orvesto Internet