3.63M
Individer
6.93M
Besök
28.86M
Visningar
46,30%
Av svenskar 16-80 år
Källa: Orvesto Internet