1.76M
Individer
1.05M
Besök
6.44M
Visningar
22,40%
Av svenskar 16-80 år
Källa: Orvesto Internet