1.09M
Individer
365
Utgåvor/år
13,90%
Av svenskar 16-80 år
Källa: Orvesto Konsument