Stordåhd Kommunikation
Stordåhd Kommunikation

Stordåhd Kommunikation

Construction Sweden
Stordåhd Kommunikation AB är ett ledande mediaföretag som arbetar i första hand med text och projektbaserad kommunikation genom såväl printmedia som digitala och sociala media. Vi publicerar och distribuerar magasinen Svensk Byggtidning, Dagens Infrastruktur, Nordiska Projekt, Bygga Stockholm och Nya Projekt. 

Vi övervakar och lyfter nya och pågående byggprojekt blandat med heta aktuella branschfrågor. Vi markerar vad som händer i den svenska bygg-, fastighet-, infrastruktur-, kommunikations-, energi-, industri- och transportsektorn. 

Stordåhd Kommunikation publishes the magazines Svensk Byggtidning, Dagens Infrastruktur, Nordiska Projekt, Bygga Stockholm and Nya Projekt. 

We monitor new and ongoing construction projects. Highlight what is happening in the Swedish construction, real estate, communication and transport sector. We also cover news in the energy and industrial sectors.
Read more