Funktionalitet 
Annonsören ansvarar för annonsmaterialets funktionalitet och utformning. Annonser som stör det redaktionella innehållet eller orsakar tekniska problem för besökarna tas bort från sidan.

Annonsutrymme 
Annonsen placeras i en ljusgrå ruta (Color Hex: #EEEEEE) på sajten. För bästa synlighet rekommenderas därför en tydligt markerad ram runt annonsen.

Leverans av material 
Annonsmaterialet ska vara oss tillhanda senast två arbets- dagar innan kampanjstart. Vid försenad leverans kan inte kampanjstart i tid garanteras. Vid leverans av material ska samtliga länkar samt vilken annonsör och kampanj materialet avser bifogas.

HTML5 
Annonser ska innehålla clickTag med funktionen window. open(”http://www.adress.com”,”_blank”); och måste vara responsiva.