Det finns inga speciella krav på bildannonser förutom att bildens dimensioner och maxvikt inte får överskridas.