Verbum
Verbum
Verbum ger ut Kyrkans Tidning och Sändaren och är en av de ledande utgivarna av teologisk litteratur. Vårt mål är att främja kyrkans röst i dagens och framtidens samhälle med hjälp av digitala och fysiska mediaprodukter av högsta kvalitet.
Våra produkter riktar sig primärt mot kyrkor och församlingar men utgivningen speglar också livsfrågor, andlig vägledning och böcker för allmänheten. I vår tidningsutgivning ingår Kyrkans Tidning och Sändaren. Vi ger också ut församlingstidningar och dylikt som uppdragsutgivningar.
Verbum ägs till stora delar av Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Vi är ett av Sveriges äldsta bokförlag. Grunden till koncernen lades 1911 då Svenska kyrkans diakonistyrelse startade eget bokförlag med målet att säkra kyrkans nödvändiga utgivning. 
Verbum AB ingår i Berling Mediakoncernen.
Läs mer