Fullskärm

Om produkten

RÄCKVIDD
Vd-tidningen når 8000 Vd:ar och företagsledare. Spridningen speglar den geografiska fördelningen av företag i Sverige ganska väl. Flest prenumeranter i storstäderna.

Upplagan fördelas enligt följande företagsstorlekar:

5–19 anställda 37%
20–99 anställda 45%
100– anställda 18%

Tidningen postdistribueras med personadress till företagens verkställande direktörer.
Tillägg för begärd placering: + 10% Samtliga priser inklusive reklamskatt, exklusive moms. Priser gäller färdigt material. OBS! För bilagor, begär separat offert.