UNT
UNT

UNT

Annonsering Sverige
Upsala Nya Tidning är Uppsalas och Upplands största nyhetsförmedlare och består av en rad mediekanaler. Från ursprunget i Upsala Nya Tidning spänner verksamheten i dag över allt från tidningar till digitala tjänster och avdelningar specialiserade kring nya medieformer. Upsala Nya Tidning distribueras till prenumeranter i framförallt Uppsala län samt Sigtuna kommun och har i årtionden varit den starkaste mediekanalen i området. Inom Upsala Nya Tidnings ram ges även  en rad specialtidningar ut .
Läs mer

Specifikationer

Name
Materialspec Digital Display
Materialspec Webb-tv
Materialspec. Ibladningar och Memostick
Materialspec. Print
Materialspec bilagor
Materialspec DOOH
Materialspec. Ibladningar och Memostick gäller from 1 mars 2020
Materialspec Sociala Medier
Allmänna villkor och upplysningar