Skriv ett omdöme om Universitetsmedia-gruppen

Ocast är en oberoende partner som hjälper marknadsförare att hitta de bästa byråerna.

Vad är ditt helhetsintryck av ditt samarbete med Universitetsmedia-gruppen?