Tradera
Tradera

Tradera

Shopping Sverige

Demografi

Jämnfördelning mellan män och kvinnor.

Könsfördelning

Kvinnor
51%
Män
49%