Målgrupp allehanda.se

Könsfördelning

Kvinnor
50%
Män
50%

Ålder

Källa: Orvesto Internet
16 - 34 år
25%
35 - 59 år
46%
60 - 80 år
29%