Målgrupp Tidningen Ångermanland

Könsfördelning

Kvinnor
50%
Män
50%

Ålder

Källa: Orvesto Konsument
16 - 34 år
15%
35 - 59 år
36%
60 - 80 år
49%