ocast_logo_primary_2023

För annonsörer

Varumärken
Influencers
Byråer

För medier

Specifikationer
Fullskärm

Vi producerar regelbundet temabilagor som distribueras tillsammans  med HD, Sydsvenskan, Dagens Industri, Expressen/KvP eller Hallå. Exempel på bilagor vi gett ut på sistone är  FotbollsVM-bilagan, B2B, Motor/På Väg, Seniormässan och  Landskronamagasinet.

Varför tematidning? Det enkla svaret är att en tematidning i  en stor dagstidning är ett mycket effektivt och trovärdigt sätt att nå  ut med en stor mängd information till väldigt många. Genom ett samarbete  med HD-Sydsvenskan kommer din annons garanterat synas i en relevant  redaktionell miljö, strategiskt utformad för att få kunden att agera. Du  får då branschtidningens fokus och samtidigt dagstidningens bredd.

Ett möte med oss kan bli en avgörande skillnad i din verksamhet!

Reklam och marknadsföring handlar inte bara om att nå ut, utan även om  att ditt företag skall nå in i människors hjärtan och tankar, deras  konsumtionsvanor och värderingar. Marknadsföring är allt du gör för att  intressera din målgrupp för det du har att sälja.

Affärsidé: Att med print som bas utveckla tidningar och  bilagor med god lönsamhet och med god lönsamhet menar vi naturligtvis  till vinst för alla parter. Det finns många möjligheter för dig att  synas och få en skräddarsydd lösning för just din verksamhet och  företag. 

En idé – ett samtal – ring oss 040 28 18 95 så berättar vi mer.

Redaktionell tematidning

Temafokuserade tidningar ibladade en stor dagstidning är ett  mycket effektivt och trovärdigt sätt att nå ut med en stor mängd  information till väldigt många. Genom ett samarbete med Sydsvenskan  kommer din annons garanterat synas i en relevant redaktionell miljö,  strategiskt utformad för att få kunden att agera. Du får då  branschtidningens fokus och samtidigt dagstidningens bredd.Vi kan hjälpa er med redaktions- och produktionsarbetet om du önskar  det och vi har knutit oss duktiga samarbetspartners med lång erfarenhet.Kontakta: Lena Gullander, 

lena.gullander@hdsydsvenskan.se, 040-281936

Specifikationer

Säljs av

Newspaper · News · Sweden
Sydsvenskan