Målgrupp Strömstads Tidning

-

Könsfördelning

Kvinnor
50%
Män
50%