Målgrupp dt.se

Könsfördelning

Kvinnor
44%
Män
56%

Ålder

Källa: Orvesto Internet
16 - 34 år
31%
35 - 59 år
48%
60 - 80 år
21%