Målgrupp Södra Dalarnes Tidning

  

Könsfördelning

Kvinnor
44%
Män
56%

Ålder

Källa: Orvesto Konsument
16 - 34 år
17%
35 - 59 år
35%
60 - 80 år
48%