Målgrupp Söderhamns-Kuriren

Könsfördelning

Kvinnor
52%
Män
48%

Ålder

Källa: Orvesto Konsument
16 - 34 år
13%
35 - 59 år
33%
60 - 80 år
54%