SKOGEN
SKOGEN

SKOGEN

Jordbruk Sverige

Föreningen Skogen hjälper dig att nå skogssektorn. Från yrkesfolket till enskilda skogsägare. Med oss får du en bred palett av valmöjligheter från annonsering i Sveriges största oberoende månadstidskrift SKOGEN till hjälp att hitta din nästa medarbetare. Du får helt enkelt attraktiva annonslösningar när du vill nå en insatt målgrupp inom skog och lantbruk.

Läs mer

Tidningen SKOGEN

Tidningen SKOGEN är Sveriges största oberoende månadstidskrift utgiven av Föreningen Skogen som verkar för god skogs- och naturvård. 

Tidningen är överrepresenterade bland manliga läsare, och en genomsnittlig läsare ägnar tidningen 73 minuter per nummer. Tidningen riktar sig till större skogsägare och yrkesfolket inom sektorn.

Tidningen Skogen erbjuder attraktiva annonslösningar för den som vill nå en insatt målgrupp inom skog och lantbruk.

Könsfördelning

Kvinnor
20%
Män
80%