Sändaren
Sändaren

Sändaren

Religion Sverige
Del av Verbum

Sändaren bevakar, granskar och debatterar vad som sker i samhälle, kyrkor och samfund, gärna med ett internationellt perspektiv. Sändaren vill inspirera till en öppen och reflekterande tro, till sökande och till engagemang. Sändaren är en nischad tidning där du direkt når den specifika målgruppen. Läsarna är mestadels 60+ eller äldre. De tycker om att vandra, jobbar ideellt, läser mycket tidningar och böcker, ägnar sig åt trädgårdsarbete och spelar instrument. De läser tidningen Sändaren väldigt noga, mer än hälften läser tidningen från pärm till pärm. Läsarna anser att Sändaren är en mycket trovärdig tidning, så annonserar du här förknippas du med trovärdighet. 

Sedan 2014 ges Sändaren ut av Verbum AB, Verbum är den ledande utgivaren av teologisk litteratur. Verbum AB är en del av mediekoncernen Berling Media AB med Svenska Kyrkan och Equmeniakyrkan som största ägare. Det första numret av Sändaren kom ut i november 1992. Tidningen kom till genom att Svenska Baptistsamfundets och Svenska Missionsförbundets tidningar, Veckoposten respektive Svensk Veckotidning, gick samman. Inom de två samfunden har det getts ut tidningar sedan mitten av 1800-talet.

Läs mer

Sändaren Läsarna

Sändaren är en prenumererad risktäckande allmän nyhetstidning med kristen profil. Den vänder sig till en bred allmänhet och har sin förankring i svensk folkrörelsetradition och då främst det sammanhang som idag benämns Equmeniakyrkan.

Genom att annonsera i Sändaren når man en mycket engagerad och nyfiken målgrupp. Två av tre har högskoleutbildning och köper mer litteratur än gemene man. 26% har barn i åldern 0-15 år.

Könsfördelning

Kvinnor
49%
Män
51%