Fullskärm

Om produkten

Förskoletidningen är den ledande tidningen inom förskolan när det gäller fortbildning och personalutveckling. Varje tidning har ett sammanhållet tema som knyter an till arbetet i förskolan och pedagogernas uppdrag. Tidningen används flitigt i det interna fortbildningsarbetet och når förskolechefer, biträdande förskolechefer, förskollärare och barnskötare.