Format och priser
Specifikationer

Outstream Video (320x480 px)

name
Recept.se
Hanteras av Aller Media
Matlagning och recept · Sverige
Fullskärm

Outstream

Annonslösning som visar video inuti de traditionella display-ytorna.

(Obs, undvik att placera logotyper i högre nedre hörn av budskapet. Detta då en CTA-knapp kommer läggas till av vår videospelare.)