Praktisk Medicin
Praktisk Medicin

Praktisk Medicin

Medicin Sverige

PraktiskMedicin.se

Läkarens självklara beslutsstöd med 250 000 besök per månad, där flertalet kommer från landstingens servrar och därefter från de stora privata vårdgivarna.

FAKTA PRAKTISKMEDICIN.se
• 70 % av besökarna kommer från vårdens servrar
• 63 % besöker via desktop vilket tydlig-gör att besöken sker på arbetsplatsen (normal site har 60-70 % via mobilen)
• 52 % av läkarna besöker webbsidan dagligen
• 78 % av läkarna besökare webbsidan veckovis
• 92 % av läkarna besöker webbsidan månadsvis

Könsfördelning

Kvinnor
65%
Män
35%