Praktisk Medicin
Praktisk Medicin

Praktisk Medicin

Medicin Sverige

PM event

PM event är ett unikt sätt att kommunicera med vårdpersonal! Vi besöker vårdcentraler, kliniker, apotek, BVC och andra vårdinrättningar.

FAKTA PM EVENT
Ett läkemedelsbolag intervjuade allmänläkare på 30 st vårdcentraler som hade fått ett eventkit med deras produkter:
• 80 % av läkarna hade sett kampanjen
• 50 % hade sett den i fikarummet

Könsfördelning

Kvinnor
50%
Män
50%