Manus och bilder till din annons ska lämnas i samband med bokning eller senast klockan 15.00, tre arbetsdagar före införingsdag om du vill ha korrektur på din annons. Materialet skickar du till produktion@norrbottensmedia.se. I ämnesraden skriver du införingsdag_företagsnamn_ordernummer.