Vid lämning av material till den digitala annonsen ska även manus, eventuella bilder samt länkadressen bifogas. Utgår webbannons från en printannons?


Om så mejlas printannonsen till digital.material@ntm.eu senast två arbetsdagar före startdatum på den digitala kampanjen. Detta gäller även om vi på NMAB ska producera den digitala annonsen.


Video och ljud 

Video och ljud får endast starta efter klick. Alltså inte vid mouse over.