OBS Tider kan ändras med hänsyn till förändrade trycktider


Vecka 14
Utgivningsdag: Torsdag 8 april
Skickas: Onsdag 7 april

Bokning/Manuslämning
Produktion med korrektur: Tisdag 30 mars kl. 15.00/17.00
Produktion utan korrektur: Onsdag 31 mars kl. 15.00/17.00
Färdigt material: Tisdag 6 april kl. 15.00/17.00 


Vecka 18 Extra Boden / Extra Luleå 
Utgivningsdag: Torsdag 6 maj
Skickas: Onsdag 5 maj ord. trycktid

Bokning/Manuslämning
Produktion med korrektur: Torsdag 29 april kl. 15.00/17.00
Produktion utan korrektur: Måndag 3 maj kl. 15.00/17.00 


Vecka 19 Extra Boden / Extra Luleå 
Utgivningsdag: Onsdag 12 maj
Skickas: Tisdag 11 maj/Onsdag 12 maj

Bokning/Manuslämning
Produktion med korrektur: Torsdag 6 maj kl. 15.00/17.00
Produktion utan korrektur: Fredag 7 maj kl. 15.00/17.00 


Vecka 26  Extra Boden / Extra Luleå
Utgivningsdag: Torsdag 1 juli
Skickas: Onsdag 30 juni

Bokning/Manuslämning
Produktion med korrektur: Torsdag 24 juni kl. 15.00/17.00
Produktion utan korrektur: Måndag 28 april kl. 15.00/17.00 


Vecka 45 Extra Boden / Extra Luleå
Utgivningsdag: Torsdag 11 november
Skickas: Onsdag 10 november

Bokning/Manuslämning
Produktion med korrektur: Torsdag 4 november kl. 15.00/17.00
Produktion utan korrektur: Måndag 8 nov kl. 15.00/17.00