Format och priser
Specifikationer
Fullskärm

Alla annonser i nyhetsbrevet är statiska, det är inte möjligt att använda animerade filer. Vi väljer placering om inget annat avtalats (höger/vänster). Annonsmaterial levereras minst 5 arbetsdagar före publicering. Vi länkar annonsen till er hemsida, det går också bra att bifoga annan länk då ni lämnar ert material.