ocast_logo_primary_2023

För annonsörer

Varumärken
Influencers
Byråer

För medier

Nordiske Medier

Nordiske Medier

Mediagrupp · Media · Sverige

Målgrupp Metal Supply

Genom att använda Metal Supply blir ditt företag synligt för aktörer inom branschen. Nyhetsbrev skickas dagligen ut till 21238 beslutsfattare hos leverantörer, underleverantörer och tillverkare inom metallindustrin. Dessutom skickas det även till rådgivare, konsulter och andra aktörer med anknytning till branschen.

Metal Supply når varje dag ut till beslutsfattare inom olika metallverksamheter. Direktörer, sälj- och marknadsfunktioner samt ansvariga för inköp och produktion utgör de huvudsakliga läsarna.

Könsfördelning

Kvinnor
30%
Män
70%

Fördelning av läsare av nyhetsbrevet

Källa: Egen undersökning
Leverantör
25%
Legotillverkning
30%
Inköpsverksamheter
35%
Råvaruproducenter
2%
Plastindustri
3%
Rådgivare
5%