Lokaltidningen Skåne
Lokaltidningen Skåne

Lokaltidningen Skåne

Lokaltidningen Skåne

 

Könsfördelning

Kvinnor
49%
Män
51%

Ålder

Källa: Orvesto Konsument
16 - 34 år
13%
35 - 59 år
42%
60 - 80 år
45%